Rodinný znak

spanelsky_erb.jpg

Rozhodl jsem se vytvořit rodinný znak. Při tvorbě znaku jsem vycházel ze znaku obce Světnov, ze které rod pochází a ze znaku obce Cikháj, kde se narodilo také mnoho příslušníků rodiny.

Znak je ve tvaru tzv. španělského štítu, podélně rozštíplého. Barvy jsou odvozeny ze Světnovského znaku, které jsou odvozeny z barev příslušenství k panství žďárskému i novoměstskému, stejně tak jsou i vzpomínkou na cisterciácký klášter ve Žďáru.

Vlevo nahoře je na zlatém pozadí rostlá jedle. Jedle symbolizuje odolnost, krásu a vzpřímený charakter.

Vpravo nahoře, na červeném pozadí je medvěd hledící ke středu štítu s otevřenou tlamou. Medvěd je symbolem síly a odolnosti. Kdo se jmenuje Michal, často se mu říká Míšo stejně jako medvědovi :)

Dole na modrém pozadí je vyobrazen meč s dvěmi andělskými křídly. Tyto znaky jsou charakteristické pro patrona rodiny, pro archanděla Michaela, který je často vyobrazován s plamenným mečem a je symbolem síly.