O příjmení

prijmeni-mychal.jpg
prijmeni-miichal.jpg
prijmeni-michal.jpg

Příjmení Michal patří mezi příjmení odvozená z křestních jmen. Toto jméno pocházi z hebrejského Mikhael, což znamená "ten, který je podobný Bohu".

Příjmení Michal (nebo Michalová) v České republice používá 2346 lidí, z toho 1149 používá variantu Michal a 1197 požívá variantu Michalová. Kdybychom všechny obyvatele naší republiky postavili do řady, tak by každý 4561. člověk měl příjmení Michal/Michalová.

Toto přijmení ovšem různí faráři a matrikáři různě komolili. Takže lze najít několik odchylek. V 18. století faráři psali záznamy latinsky, takže se nejčasteji rodové jméno vyskytovalo v podobě Michal v jednom případě i Michall. Po nástupu německy píšicích farářů se začalo u žen objevovat i přijmeni Michalin, kde koncovka -in je koncovka německého ženského rodu (lehrer/lehrerin,...). Pořádný guláš v našem příjmení udělali až česky píšicí faráři. Začala se hned objevovat varianta Míchal, ale taky i jednou kuriožní Mychal. Tenkrát u našeho přijmení došlo k rozdělení. Někteří si čárku na i nechali a někteří ji zase umazali a vrátili si zpět původní příjmení. Proto legionář Josef Míchal má stejného dědečka jako můj prapradědeček Jakub Michal.