Historie rodiny

warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/m/michalovicz/data/www/www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Ulice Michalova

V Brně Líšni se jedna ulice jmenuje Michalova. Dlouho jsem si myslel, že je to název odvozený od křestního jména, opak je ale pravdou.

Polnosti Matěje Michala

Mapa pozemků

Císař Josef II. na začátku svého vládnutí začal pociťovat nutnost provést daňovou reformu. Do této doby byla daňovou jednotkou usedlost. Tato jednotka byla nahrazena menší jednotkou - pozemkem. Kraj objížděla komise a ta zapisovala a přeměřovala pozemky a nakonec zapsala i výnos. Výsledkem bylo poddanské přiznání, nebo-li fase.
Do obce Světnova přijela císařská komise v roce 1785. Vznikala kniha, na jejímž obalu je napsáno - „Kraj Čáslavský, Panství Vojnův Městec – Fase, neb kniha přiznání společných výnosů obce Světnova“.

Svatební smlouva Josefa Michala

Při mém dalším pátrání v archivu jsem narazil na knihy svatebních smluv. Knihy se svatebními smlouvami byly psány od roku 1774 do roku 1827. Ve všech 11 knihách je pouze jedinný záznam týkající se mých předků. Přináším vám tímto malé nahlédnutí do svatebních smluv:

O školní docházce ve Světnově

1873_michal_jakub-vysvedceni2-1880-www.jpg

Povinná školní docházka byla zavedena v roce 1774 dekretem Marie Terezie a to v délce šesti let (od 6 do 12 let). Panovnice použila tuto větu: „Rádi bychom viděli, kdyby rodičové svých dětí ve věku 6 - 12 let do škol posílali.“ V roce 1869 vstoupila v platnost zásadní reforma školství. Povinná školní docházka byla prodloužena na osm let (od 6 do 14 let). Prvních pět let žáci absolvovali na venkovské obecné škole a zbývající tři roky taktéž v obecné škole, v měšťanské škole anebo na gymnáziu.

O přijmení, kterak se z Chyby stal Michal

V mém rodopisném bádání jsem se propracoval až na konec 17. století. A to konkrétně do roku 1699. Abyste si trochu mohli představit dobu, tak v Čechách vládl Leopold I. (předposlední Habsburk v mužské linii) a ve Francii Ludvík XIV, byl podepsán Karlovický mír mezi Osmanskou říší a rakouskými Habsburky a na Šumpersku je upálena poslední "čarodějnice".

O příjmení

prijmeni-michal.jpg

Příjmení Michal patří mezi příjmení odvozená z křestních jmen. Toto jméno pocházi z hebrejského Mikhael, což znamená "ten, který je podobný Bohu".

Příjmení Michal (nebo Michalová) v České republice používá 2346 lidí, z toho 1149 používá variantu Michal a 1197 požívá variantu Michalová. Kdybychom všechny obyvatele naší republiky postavili do řady, tak by každý 4561. člověk měl příjmení Michal/Michalová.

Rodinný znak

spanelsky_erb.jpg

Rozhodl jsem se vytvořit rodinný znak. Při tvorbě znaku jsem vycházel ze znaku obce Světnov, ze které rod pochází a ze znaku obce Cikháj, kde se narodilo také mnoho příslušníků rodiny.

Znak je ve tvaru tzv. španělského štítu, podélně rozštíplého. Barvy jsou odvozeny ze Světnovského znaku, které jsou odvozeny z barev příslušenství k panství žďárskému i novoměstskému, stejně tak jsou i vzpomínkou na cisterciácký klášter ve Žďáru.

Vlevo nahoře je na zlatém pozadí rostlá jedle. Jedle symbolizuje odolnost, krásu a vzpřímený charakter.

Záhada století - zmizení Michalových

Rodina Michalovi patřila k 21 nejstarším rodům ve Světnově. První zmínky jsou již z roku 1593. Dědičně drželi grunt čp. 54 a žili ve Světnově většinou jako domkaři a podruzi. Tento grunt drželi s přestávkami až do roku 1921, kdy bylo vlastnické právo převedeno na manžele Hrbkovi. Ve Světnově samozřejmě existovalo několik větví.

Manželé Krumlovi

Anežka Krumlová

Dnešní povídání je upravené povídání paní Vlastimily Málkové z Chotěboře, jejíž vyprávění vyšlo v MF DNES.

Oba prarodiče paní Málkové – František a Marie Krumlovi se narodili v roce 1873 a v roce 1895 se vzali. Jelikož neměli kde bydlet, tehdejší sousedé Kuncovi jim nabídli bydlení u sebe v chalupě. Byla tam pouze jedna velká místnost a síň. V této místnosti bydleli všichni pohromadě a do toho přibývala drobotina. V síni chalupy chovaly kozy, díky nimž měly alespoň mléko pro děti.

Rodokmen

Po dlouhých úvahách jsem začal sesbírávat informace o rodině. Do té doby jsem netušil co se za prací genealogů, rodopisců a heraldiků skrývá. Hodiny a hodiny strávené v zaprášených archivech nebo v lepším případě hodiny a hodiny nad digitalizovanými mikrofilmy a také neskonalá radost při objevení nové informace nebo pochopení souvislostí. Neméně zajímavé jsou i rozličné osudy našich předků. Ke zkoumání je nutné pochopit dobové myšlení předků, které často konzultuji s historiky, ale také naučit se další druhy písma. Mé výsledky budu zveřejňovat ve formě různých článků, ale nabízím i možnost nahlédnout do sofistikovaného programu Webtrees, který je na adrese http://rodokmen.michalovi.cz. Informace o žijících osobách lze získat pouze po registraci.

Jindřich Michal

Syndikovat obsah